Катедра "Ортопедия и травматология"

Информация за катедрата

 

E-mail за връзка с катедрата

 

Катедра "Ортопедия и травматология" е създадена през 1979 г. От 1990 г. в структурата й е включена и клиника по Физикална терапия и рехабилитация. Понастоящем в катедра "Ортопедия, травматология, физикална терапия и рехабилитация" има обособени две клиники: "Ортопедия и травматология" и"Физикална терапия и рехабилитация", с ръководител д-р Стоян Стоянов Пенков. От 2002 г. ръководител на катедрата е доц. д-р Аспарух Николаев Аспарухов, д.м.