Катедра "Химия и биохимия"

Информация за катедрата

 

E-mail за връзка с катедрата:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Сектор "Химия"

 

Научно-преподавателският състав на сектора включва професор, двама доценти и седем асистенти. Четирима от преподавателите са с придобита втора специалност по „Теоретични основи на Медицинската химия“.

Секторът е акредитиран от Националната агенция по акредитация за обучение на докторанти за ОНС „Доктор” по докторска програма Аналитична химия.

 

 

Сектор "Биохимия"

Академичният състав на сектор “Биохимия“ включва един професор, един доцент и шест асистенти. Висококвалифицираните преподаватели участват в обучението на студентите по медицина на български и английски език, както и в интердисциплинарното проблемно-базирано обучение (ПБО)

Основни направления на изследователската работа на катедрата

 

  • Приложение на физични методи за установяване на пространствената структура на природни и синтетични органични съединения;
  • Метаболизъм, синтез и стереохимия на билирубинови аналози;
  • Микроелементни и клинико-лабораторни изследвания при различни заболявания и състояния;
  • Синтез и характеристика на вещества с детоксикационна и дезинфекционна активност;
  • Изследване на наследствени фактори за тромбофилия при рискови пациенти с венозни тромбози/тромбоемболизъм;
  • Изследване на унаследени и придобити причини за репродуктивни неудачи;
  • Неензимно гликиране на белтъците – биохимични характеристики и фармацевтично повлияване на процеси с цел профилактика на късните усложнения на захарния диабет;
  • Определяне връзката между статуса на малнутриция и хроничното възпаление при пациенти с ХОББ.
  • Биологични свободно-радикални процеси в системи в норма и патология.