Катедра "Фармакология и токсикология"

Информация за катедрата

 

В процес на разработка...

Сектор "Фармакология"

E-mail на сектора: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Секторът по фармакология е наследник на богатия опит и традиции в учебната и научноизследователска дейност на катедра „Фармакология“ при ВМИ-Плевен, създадена през м. юни 1976 г., чийто първи ръководител е доц. д-р Цветан Стефанов Бояджиев.

Преподавани дисциплини от академичния състав на сектора

Преподавани дисциплини към Факултет „Медицина”

Специалност „Медицина”

 • Фармакология

Преподавани дисциплини към Факултет „Фармация”

Специалност „Фармация”

 • Фармакология

Преподавани дисциплини към Факултет „Обществено здраве”

Специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия

 • Фармакология

Преподавани дисциплини към Факултет „Здравни грижи”

Специалност „Медицинска сестра”

 • Фармакология

Специалност „Акушерка”

 • Фармакология

Преподавани дисциплини към Медицински колеж

Специалност „Медицински лаборант”

 • Фармакология

Специалност „Рентгенов лаборант”

 • Фармакология

Специалност „Помощник-фармацевт”

 • Фармакология – обща част
 • Фармакология – специална част

Основни направления на научноизследователската дейност в сектора

 • Експериментални модели на белодробна лекарствена токсичност
 • Фармакологични въздействия на синаптичното предаване в автономната нервна система и моделиране на активността на висцералните гладки мускули
 • Психофармакология и фармакогенетика на психотропни лекарства.
 • Фармакологично повлияване на ренин-ангиотензинова система
 • Лекарствена безопасност
 • Фармакоикономика

Участие в издадени монографии, учебници и учебни пособия

 1. Лекарствен справочник. под ред. на П. Узунов и И. Ламбев. ІV изд. София: Медицина и физкултура; 2001.
 2. Справочник на лекарствените средства. под ред. на И. Ламбев и П. Узунов. V изд. София: Медицина и физкултура; 2004 г.
 3. Фармакология. Учебник за медицинските колежи. Под ред. на А. Белчева, Р. Марев, Радев. І изд. Варна: Издателска къща “Стено”; 2005 г.
 4. Лекарства, бременност и кърмене. I издание. Под ред. на Н. Бояджиева и Ив. Ламбев. София: Медицинско издателство „АРСО”: 2006.
 5. Принципи на медицинската фармакология с тестове за студенти. Под ред. на И. Ламбев. София: Медицина и физкултура: 2006 г.
 6. Фармакология. Учебник за студенти по хуманна медицина. І издание. Под ред. на Ив. Ламбев и Н. Бояджиева. София: Медицинско издателство „АРСО”; 2009.
 7. Фармакология. Учебник за бакалаври и професионални бакалаври по здравни грижи. ІІ преработено издание. Под ред. на А. Белчева, Р. Марев и Р. Радев. Издателска къща „Стено”, Варна, 2009.
 8. Фармакология. Учебник за студенти по хуманна медицина. ІІ актуализирано издание. Под ред. на Ив. Ламбев и Н. Бояджиева. Медицинско издателство „АРСО”, София, 2010.
 9. Принципи на медицинската фармакология с тестове за студенти. ІІ допълнено издание. Под ред. на Ив. Ламбев. Издателство “Медицина и физкултура”, София, 2010.
 10. Фармакотерапевтичен справочник. Под ред. на Ив. Ламбев. Седмо основно преработено издание. София: „АРСО”; 2010 г.
 11. Basic & Clinical Pharmacology with toxicology. Boyadjieva, ed. Sofia:APCO; 2012.
 12. Фармакологя и токсикология. Под ред. на Н. Бояджиева и К. Якимова. София: Медицинско издателство „АРСО”; 2014.
 13. Basic & Clinical Pharmacology with toxicology. 2nd edition, Boyadjieva, ed. Sofia:APCO; 2015.
 14. Фармакологя и токсикология. Под ред. на Н. Бояджиева и К. Якимова. ІІ издание, София: Медицинско издателство „АРСО”; 2017.

Материално-техническа база за провеждане на учебния процес

Секторът разполага с 2 учебни зали, експериментална лаборатория и кабинети с осигурен достъп до интернет. Звеното е оборудвано с мултимедиен прожектор и други съвременни технически средства за осигуряване на учебния процес. Секторът разполага със собствен фонд от специализирана литература на български и английски език, който периодично се актуализира.