Катедра "Фармацевтични науки и социална фармация"

Информация за катедрата

Катедрата е създадена през 2016 г. като катедра „Технология на лекарствените форми и социална фармация“ и е включена в структурата на новоизградения Факултет по фармация към Медицински университет – Плевен. През 2018 г. е преименувана на катедра „Фармацевтични науки и социална фармация“ с три сектора: Сектор „Технология на лекарствените форми“, Сектор „Фармакогнозия и фармацевтична ботаника“  и  Сектор „Социална фармация“.