Сборници и речници

ПРИМЕРНИ ЛОГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ ПО ХИМИЯ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

Авторски колектив – под редакцията на:  Проф. Ангелина Стоянова, д.х.

Първо издание, 2022

© Издателски център на МУ-Плевен

ISBN 978‐954‐756‐291‐5 

СБОРНИК С ТЕСТОВЕ ПО БИОЛОГИЯ ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ ЗА ПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР” И „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР”

Второ преработено издание

Авторски колектив - сектор «Биологи»

Сборник за кандидат-студенти

© Издателски център на МУ-Плевен

ISBN- 978-954-756-284-4

“СБОРНИК С ТЕСТОВИ ВЪПРОСИ ПО БИОЛОГИЯ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА И ФАРМАЦИЯ” – 10 КЛАС

Второ преработено издание

Авторски колектив - сектор «Биологи»

Сборник за кандидат-студенти

© Издателски център на МУ-Плевен

ISBN- 978-954-756-281-3

“СБОРНИК С ТЕСТОВИ ВЪПРОСИ ПО БИОЛОГИЯ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА И ФАРМАЦИЯ” – 9 КЛАС

Второ преработено издание

Авторски колектив - сектор «Биологи»

Сборник за кандидат-студенти

© Издателски център на МУ-Плевен

ISBN- 978-954-756-275-2

“СБОРНИК С ТЕСТОВИ ВЪПРОСИ ПО БИОЛОГИЯ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА И ФАРМАЦИЯ” – 8 КЛАС

Второ преработено издание

Авторски колектив - сектор «Биологи»

Сборник за кандидат-студенти

© Издателски център на МУ-Плевен

ISBN- 978-954-756-273-8

ТЕСТОВИ ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ ПО ХИМИЯ за студенти по Медицина

Авторски колектив – под редакцията на:  Проф. Ангелина Стоянова, д.х.

Първо издание, 2021

© Издателски център на МУ-Плевен

ISBN 978‐954‐756‐272‐1 

“ТЕСТОВЕ ПО ФИЗИОЛОГИЯ” За студенти от професионално направление «Здравни грижи»

Авторски колектив – под редакцията на Доц. д-р Боряна Русева

Първо издание, 2017

© Издателски център на МУ-Плевен

ISBN 978-954-756-205-9

Сборник с тестови въпроси по биология

“СБОРНИК С ТЕСТОВИ ВЪПРОСИ ПО БИОЛОГИЯ” - ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
Авториски колектив под редакцията на: доц. Милена Атанасова
Първо издание, 192 стр., Формат 170/240, мека корица
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-097-0

Тестове за изпит по анатомия и хистология

 

“Тестове за изпит по анатомия и хистология” за студенти по медицина
под редакцията на доц. д-р Н. Нарлиева, д.м.
първо издание
Формат А5
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN 10:- 954-756-055-7
ISBN 13:- 978-954-756-055-0

Речник на анатомичните имена

 

“Речник на анатомичните имена”
под редакцията на доц. д-р Нана Нарлиева, д.м.
първо издание
Формат А5
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN - 954-756-032-8

Помагало по химия за кандидат-студенти

 

“Помагало по химия за кандидат-студенти”
доц. Е. Рачин
първо издание
Формат А4
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-022-0

Терминологичен речник по хигиена и медицинска екология

 

“Терминологичен речник по хигиена и медицинска екология”
проф. д-р Б. Стефанов
първо издание
Формат А5
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-018-2

Сборник с тестови въпроси по биология за кандидат-студенти по медицина и фармация – 8 клас

“Сборник с тестови въпроси по биология за кандидат-студенти по медицина и фармация” – 8 клас

Авторски колектив - сектор «Биологи»

Сборник за кандидат-студенти

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-160-1

Сборник с тестови въпроси по биология за кандидат-студенти по медицина и фармация – 9 клас

“Сборник с тестови въпроси по биология за кандидат-студенти по медицина и фармация” – 9 клас

Авторски колектив - сектор «Биологи»

Сборник за кандидат-студенти

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-161-8

Сборник с тестови въпроси по биология за кандидат-студенти по медицина и фармация – 10 клас

“Сборник с тестови въпроси по биология за кандидат-студенти по медицина и фармация” – 10 клас

Авторски колектив - сектор «Биологи»

Сборник за кандидат-студенти

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-177-9

Примерни тестови въпроси по химия за кандидат-студенти

“Примерни  тестови въпроси по химия за кандидат-студенти”

Авторски колектив - сектор «Химия»

Сборник за кандидат-студенти

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-178-6