Катедра "Обща медицина, съдебна медицина и деонтология"

Информация за катедрата

 

E-mail за връзка с катедрата: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Катедра „Обща медицина, съдебна медицина и медицинска деонтология” на факултет „Обществено здраве”е създадена през 2005 година и включва 2 сектора – съществуващите като самостоятелни преди това катедри по „Обща медицина” и „Съдебна медицина и деонтология”.

Сектор “Обща медицина”

История на сектор “Обща медицина”:

Катедрата “Обща медицина” на Висшия медицински институт – Плевен е първата по тази дисциплина в България. Разкрита е с решение на АС от 13.05.1996 г. Реално започва своята дейност с преподаване на студенти втори курс през учебната 1997/98 г. -една година преди ПМС №198/18.08.1998 г.

Анелия Панова

Експерт Обучение и квалификация

 

тел. 064 884 122

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Сектор "Съдебна медицина и деонотология"

Сектор „Съдебна медицина и деонтология” разполага с оборудвани учебни зали, секционна зала и съвременна аудио-визуална техника. Обучението се онагледява с богат набор от микроскопски и макроскопски препарати, видеофилми и снимков материал. Научно-преподавателският състав провежда преподаване със студентите от специалност „Медицина”, „Управление на здравните грижи”, „Акушерка”, „Медицинска сестра” и със студентите от медицинския колеж.

Преподавани дисциплини от академичния състав във факултет „Медицина”

 •  „Обща медицина”  българоезиково и англоезиково обучение 
 • „Комуникативни умения”  българоезиково и англоезиково обучение 
 • Съдебна медицина и деонтология българоезиково и англоезиково обучение

Преподавани дисциплини от академичния състав във факултет „Здравни грижи”

 •  „Комуникативни умения” за студенти от специалност „медицинска сестра” и „акушерка”

Преподавани дисциплини от академичния състав във факултет „Обществено здраве”

 • „Комуникативни умения” за студенти от специалност „Опазване и контрол на общественото здраве” и „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”

Издадени учебници и учебни пособия от академичния състав на катедрата

 • "Основи на Общата медицина"
 • "Обща медицина-теоретични основи"

Основни направления на научнаизследователската работа на катедрата

 • Работа в екип и решаване на конфликти в Първичната медицинска помощ.
 • Мениджмънт на Общата медицинска практика.
 • Качество на обучението по Обща медицина.
 •  Общуването лекар – пациент в медицинската практика.
 • Психология на боледуването.
 • Психологични и социални аспекти на хроничното боледуване. Качество на живот и хронична болест.
 • Стрес и стратегии за справяне с него.
 • Заболяемост с временна нетрудоспособност.
 • Грижи за семейството в общата медицинска практика.
 • Сексуално възпитание у подрастващите.

Материално-техническа база на катедрата

Разполага се основно в добре оборудвани учебни зали в сградата на Ректорат 1, оборудвана е с компютри, скенери, учебни филми, монитори, видеокамера и друга аудио-визуална техника.